Wie zijn wij

PTSS, oftewel Posttraumatische Stressstoornis, is een ernstige aandoening die kan ontstaan als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Helaas zijn brandweerlieden een beroepsgroep die regelmatig wordt blootgesteld aan potentieel traumatische situaties.

PTSS brandweer

PTSS, oftewel Posttraumatische Stressstoornis, is een ernstige aandoening die kan ontstaan als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Helaas zijn brandweerlieden een beroepsgroep die regelmatig wordt blootgesteld aan potentieel traumatische situaties.

Wat is PTSS?

PTSS is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van een schokkende of traumatische gebeurtenis. Het is belangrijk om te begrijpen wat PTSS precies inhoudt om de impact ervan op brandweerlieden beter te kunnen begrijpen.
Wat is PTSS? PTSS is een aandoening waarbij een persoon langdurige en intensieve stressreacties ervaart na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan direct worden ervaren of indirect via het getuigen van een schokkende situatie. Bij brandweerlieden kan dit bijvoorbeeld het geval zijn bij het blussen van branden, het redden van mensen in noodsituaties of het zien van ernstige verwondingen of overlijden.

PTSS klachten

PTSS kan verschillende klachten veroorzaken die het dagelijks functioneren van brandweerlieden kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om deze klachten te herkennen en tijdig hulp te zoeken.

Welke klachten kunnen optreden? Brandweerlieden met PTSS kunnen een breed scala aan klachten ervaren, zowel fysiek als psychisch. Enkele veelvoorkomende klachten zijn:

 • Herbelevingen van het traumatische incident, zoals flashbacks en nachtmerries.
 • Vermijdingsgedrag, waarbij de brandweerlieden situaties of plaatsen vermijden die hen aan het trauma doen denken.
 • Hyperalertheid en prikkelbaarheid, waardoor brandweerlieden constant op hun hoede zijn en overreageren op prikkels uit hun omgeving.
 • Gevoelens van angst, schuld, schaamte, woede of verdriet.
 • Concentratie- en slaapproblemen.
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten en moeite hebben met het onderhouden van relaties.

Wat zijn de symptomen van PTSS?

Om PTSS bij brandweerlieden adequaat te kunnen herkennen, is het van belang om op de symptomen te letten. Hierdoor kan tijdige behandeling en ondersteuning worden geboden.

Symptomen van PTSS:

 • Herbelevingen van het trauma, zoals terugkerende gedachten of beelden van het traumatische incident.
 • Vermijdingsgedrag, waarbij brandweerlieden situaties, mensen of plaatsen vermijden die hen herinneren aan het trauma.
 • Negatieve veranderingen in gedachten en stemming, zoals negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld, en een gevoel van vervreemding.
 • Hyperalertheid en prikkelbaarheid, waardoor brandweerlieden snel schrikken, prikkelbaar zijn en moeite hebben met slapen.
 • Beperkingen in het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.
Neem contact op

Onze experts staan voor u klaar

Als brandweerman of -vrouw met symptomen van PTSS begrijpen we de impact van traumatische ervaringen. Ons gespecialiseerde team staat klaar om je te helpen. Je staat er niet alleen voor.

Stress en trauma bij de brandweer

Werken bij de brandweer brengt inherent stressvolle en traumatische situaties met zich mee. Het is belangrijk om de impact van deze stress en trauma’s op brandweerlieden te begrijpen en adequate ondersteuning te bieden.

Stressfactoren bij de brandweer: Brandweerlieden worden dagelijks geconfronteerd met situaties waarin ze gevaar lopen en anderen moeten helpen in noodsituaties. Deze stressfactoren kunnen cumulatief zijn en na verloop van tijd bijdragen aan het ontstaan van PTSS. Enkele stressfactoren zijn:

 • Het zien van ernstige verwondingen of overlijden.
 • Het ervaren van fysiek gevaar bij het blussen van branden.
 • Langdurige blootstelling aan stressvolle situaties.
 • De druk om snel en effectief te handelen in noodsituaties.
 • Het omgaan met de emotionele impact van het werk.

Restschade PTSS brandweer

Naast de directe impact van PTSS op het welzijn van brandweerlieden, kan er ook sprake zijn van restschade. Deze restschade heeft betrekking op de gevolgen die PTSS kan hebben op diverse aspecten van het leven van een brandweerlid.

Wat is restschade? Restschade verwijst naar de aanhoudende negatieve gevolgen die PTSS kan hebben op verschillende gebieden, zoals:

 • Werk: Brandweerlieden met PTSS kunnen moeite hebben met functioneren op het werk, verzuim ervaren en mogelijk hun beroep niet meer kunnen uitoefenen.
 • Relaties: PTSS kan leiden tot problemen binnen relaties, zoals communicatieproblemen, conflicten en sociale isolatie.
 • Gezondheid: De lichamelijke en geestelijke gezondheid van brandweerlieden kan worden beïnvloed door PTSS, wat kan leiden tot verhoogde stressniveaus en comorbiditeit met andere psychische aandoeningen.
 • Kwaliteit van leven: PTSS kan de algemene levenskwaliteit verminderen door beperkingen in het dagelijks functioneren, verminderd welzijn en verlies van interesse in activiteiten.

Hoogte smartengeld PTSS

Wanneer brandweerlieden PTSS oplopen als gevolg van hun werk, kunnen zij mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding, waaronder smartengeld. Het bepalen van de hoogte van het smartengeld voor PTSS bij brandweerlieden is een complex proces dat afhankelijk is van verschillende factoren.

Factoren die de hoogte van het smartengeld beïnvloeden:

 • Ernst van de PTSS-symptomen: De impact van de PTSS-symptomen op het dagelijks leven van het slachtoffer kan invloed hebben op de hoogte van het smartengeld.
 • Duur en behandeling van de PTSS: De duur van de PTSS en de benodigde behandeling kunnen ook van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding.
 • Mate van arbeidsongeschiktheid: Als PTSS leidt tot arbeidsongeschiktheid, kan dit ook een factor zijn bij het bepalen van het smartengeld.
 • Bijkomende kosten: Eventuele extra kosten die verband houden met de PTSS, zoals medische behandelingen of therapie, kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.
Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Ons team van gespecialiseerde advocaten en juristen kan u helpen bij:

Claimen van schade door PTSS opgelopen door of tijdens uw werkzaamheden bij de defensie.

Claimen van schade door beroepsziekten.

Claimen van schade door dienstongevallen.

Claimen van schade door beroepsincidenten.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

F.A.Q.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die ontstaat na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan van verschillende aard zijn, zoals een ernstig ongeval, geweld, seksueel misbruik, oorlog of natuurrampen. Voor brandweerlieden kan PTSS ontstaan als gevolg van hun blootstelling aan traumatische situaties tijdens hun werk, zoals het blussen van branden, het redden van mensenlevens en het getuige zijn van ernstig letsel of overlijden.

Brandweerlieden worden dagelijks geconfronteerd met potentieel traumatische ervaringen, waarbij ze hun leven op het spel zetten om anderen te redden. Deze voortdurende blootstelling aan stressvolle en gevaarlijke situaties kan leiden tot het ontstaan van PTSS. Het kan zijn dat de persoon herhaaldelijk wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen of dat er sprake is van een enkelvoudig, buitengewoon traumatisch incident.

Het ervaren van PTSS-symptomen is niet ongewoon bij brandweerlieden. De combinatie van de intense emotionele reactie op traumatische gebeurtenissen en het voortdurende risico op blootstelling aan dergelijke situaties kan de ontwikkeling van PTSS bevorderen. Het is belangrijk op te merken dat niet alle brandweerlieden PTSS ontwikkelen, maar degenen die dat wel doen, hebben mogelijk professionele hulp nodig om met de gevolgen om te gaan.

Naast de traditionele PTSS is er ook een variant die bekend staat als complexe PTSS. Complex trauma kan optreden wanneer iemand gedurende een langere periode herhaaldelijk wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen of omstandigheden, zoals aanhoudende mishandeling, verwaarlozing of langdurig misbruik.

Complex trauma kan van invloed zijn op de ontwikkeling van de identiteit, het zelfbeeld en de manier waarop iemand relaties aangaat. Mensen met complexe PTSS kunnen naast de symptomen van traditionele PTSS ook last hebben van andere psychische problemen, zoals depressie, angststoornissen, verslavingen en moeite met vertrouwen en verbinding maken met anderen.

Voor brandweerlieden kunnen complexe PTSS-symptomen ontstaan als gevolg van langdurige blootstelling aan traumatische situaties en de accumulatieve impact van herhaalde blootstelling aan intense stress. Het herkennen en behandelen van complexe PTSS is essentieel om de gezondheid en het welzijn van brandweerlieden te waarborgen.

Als u vermoedt dat u PTSS heeft of als u al gediagnosticeerd bent, zijn er verschillende stappen die u zelf kunt nemen om uw welzijn te bevorderen:

 • Zoek professionele hulp: Het is belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen die ervaring heeft met de behandeling van PTSS. Een psycholoog of psychiater kan u helpen bij het omgaan met de symptomen en u begeleiden bij het herstelproces.
 • Leer over PTSS: Het begrijpen van uw aandoening kan u helpen om te gaan met de symptomen en om realistische verwachtingen te hebben over uw herstel. Er zijn veel bronnen beschikbaar, zoals boeken, websites en ondersteuningsgroepen, die u kunnen helpen om meer te weten te komen over PTSS en hoe ermee om te gaan.
 • Zorg voor uzelf: Het is belangrijk om goed voor uzelf te zorgen, zowel fysiek als mentaal. Probeer voldoende rust te krijgen, gezond te eten, regelmatig te bewegen en activiteiten te ondernemen die u ontspanning en plezier bieden.
 • Bouw een ondersteunend netwerk op: Zoek steun bij familie, vrienden en collega’s. Het delen van uw ervaringen en gevoelens met anderen kan u helpen omgaan met PTSS en het gevoel van isolatie verminderen. Overweeg ook om deel te nemen aan een ondersteuningsgroep voor mensen met PTSS, waar u kunt praten met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben.
 • Vermijd overmatig gebruik van alcohol of drugs: Het is belangrijk om te voorkomen dat u uw symptomen probeert te verdoven met alcohol, drugs of andere verslavende stoffen. Deze kunnen uw herstelproces bemoeilijken en uw symptomen verergeren.

De behandeling van PTSS kan verschillende benaderingen omvatten, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de individuele behoeften van de persoon. Enkele veelgebruikte behandelingen zijn:

 • Psychotherapie: Verschillende vormen van psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), worden vaak gebruikt bij de behandeling van PTSS. Deze therapieën helpen bij het verwerken van traumatische herinneringen, het verminderen van angst en het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën.
 • Medicatie: In sommige gevallen kan het gebruik van medicatie, zoals antidepressiva of angstremmers, worden aanbevolen om de symptomen van PTSS te verminderen. Deze medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van angst, depressie en slaapproblemen.
 • Exposure-therapie: Dit type therapie is gericht op het blootstellen van de persoon aan de herinneringen, gedachten en situaties die verband houden met het trauma, om zo de angstreacties te verminderen en de verwerking van het trauma te bevorderen.
 • Ondersteuningsgroepen: Deelname aan een ondersteuningsgroep voor mensen met PTSS kan zeer waardevol zijn. Het biedt een veilige omgeving om ervaringen te delen, steun te ontvangen en te leren van anderen die vergelijkbare uitdagingen doormaken.
 • Levensstijlveranderingen: Het aanbrengen van positieve veranderingen in levensstijl, zoals regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding en stressmanagementtechnieken, kan bijdragen aan het verminderen van de symptomen van PTSS.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de behandeling van PTSS maatwerk is en dat wat voor de ene persoon werkt, mogelijk niet voor iedereen werkt. Het is essentieel om samen te werken met een gekwalificeerde professional om de beste behandelingsaanpak voor uw specifieke situatie te bepalen.

PTSS kan gepaard gaan met verschillende symptomen die invloed hebben op zowel het emotionele als het fysieke welzijn van een persoon. Enkele veelvoorkomende klachten bij PTSS zijn:

 • Herbeleving van het trauma: Mensen met PTSS kunnen herhaaldelijk terugkerende en indringende herinneringen aan het trauma ervaren, in de vorm van flashbacks, nachtmerries of intense psychische distress bij blootstelling aan triggers die aan het trauma gerelateerd zijn.
 • Vermijdingsgedrag: Om de angst en stress te verminderen, kunnen mensen met PTSS situaties, mensen, plaatsen of activiteiten vermijden die hen aan het trauma herinneren. Ze kunnen ook moeite hebben om over hun gevoelens of het trauma zelf te praten.
 • Hyperarousal: Dit houdt in dat men constant gespannen, geïrriteerd en op zijn hoede is. Mensen met PTSS kunnen moeite hebben met slapen, concentreren en kunnen schrikachtig zijn. Ze kunnen ook overgevoelig zijn voor plotselinge geluiden of aanrakingen.
 • Negatieve veranderingen in stemming en cognitie: PTSS kan leiden tot gevoelens van schuld, schaamte, woede, angst of depressie. Men kan moeite hebben met positieve emoties, interesse verliezen in activiteiten die voorheen plezierig waren, negatieve gedachten hebben over zichzelf of anderen, en problemen hebben met het geheugen en de concentratie.
 • Lichamelijke symptomen: Naast de psychische symptomen kunnen mensen met PTSS ook last hebben van fysieke klachten, zoals hoofdpijn, maagklachten, spierpijn en vermoeidheid.

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen met PTSS alle bovengenoemde symptomen ervaart, en dat de intensiteit en duur van de symptomen kunnen variëren. Als u vermoedt dat u of iemand die u kent PTSS heeft, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken voor een diagnose en passende behandeling.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Elise van Hulten

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben.