Wij zijn hier voor jou

PTSS
Brandweer

Onze missie is het vergroten van bewustwording van PTSS binnen de brandweer gemeenschap en het bieden van juridische hulp bij het claimen van schadevergoeding bij PTSS. Heb je last van PTSS? Weet dat je bij ons terecht kunt voor juridische ondersteuning.

Onze specialismen

Wij claimen uw schade bij

Posttraumatische stress-stoornis, of PTSS, is een psychische aandoening die kan ontstaan nadat iemand een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt of er getuige van is geweest. Hoewel elke traumatische gebeurtenis PTSS kan veroorzaken, zijn blootstelling aan geweld, aanschouwen van menselijk leed en dood veel voorkomende triggers. Voor brandweermannen en -vrouwen is het risico op het ontwikkelen van PTSS hoog. Zij zijn immers vaak als eerste ter plaatse bij ernstige ongelukken, branden en rampen. De voortdurende confrontatie met (dodelijke) slachtoffers kan uiteindelijk leiden tot een moment dat de verwerking daarvan verstoord raakt en PTSS gerelateerde klachten worden ontwikkeld.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die ontstaat na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan van verschillende aard zijn, zoals een ernstig ongeval, geweld, seksueel misbruik, oorlog of natuurrampen. Voor brandweerlieden kan PTSS ontstaan als gevolg van hun blootstelling aan traumatische situaties tijdens hun werk, zoals het blussen van branden, het redden van mensenlevens en het getuige zijn van ernstig letsel of overlijden.

Brandweerlieden worden dagelijks geconfronteerd met potentieel traumatische ervaringen, waarbij ze hun leven op het spel zetten om anderen te redden. Deze voortdurende blootstelling aan stressvolle en gevaarlijke situaties kan leiden tot het ontstaan van PTSS. Het kan zijn dat de persoon herhaaldelijk wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen of dat er sprake is van een enkelvoudig, buitengewoon traumatisch incident.

Het ervaren van PTSS-symptomen is niet ongewoon bij brandweerlieden. De combinatie van de intense emotionele reactie op traumatische gebeurtenissen en het voortdurende risico op blootstelling aan dergelijke situaties kan de ontwikkeling van PTSS bevorderen. Het is belangrijk op te merken dat niet alle brandweerlieden PTSS ontwikkelen, maar degenen die dat wel doen, hebben mogelijk professionele hulp nodig om met de gevolgen om te gaan.

Naast de traditionele PTSS is er ook een variant die bekend staat als complexe PTSS. Complex trauma kan optreden wanneer iemand gedurende een langere periode herhaaldelijk wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen of omstandigheden, zoals aanhoudende mishandeling, verwaarlozing of langdurig misbruik.

Complex trauma kan van invloed zijn op de ontwikkeling van de identiteit, het zelfbeeld en de manier waarop iemand relaties aangaat. Mensen met complexe PTSS kunnen naast de symptomen van traditionele PTSS ook last hebben van andere psychische problemen, zoals depressie, angststoornissen, verslavingen en moeite met vertrouwen en verbinding maken met anderen.

Voor brandweerlieden kunnen complexe PTSS-symptomen ontstaan als gevolg van langdurige blootstelling aan traumatische situaties en de accumulatieve impact van herhaalde blootstelling aan intense stress. Het herkennen en behandelen van complexe PTSS is essentieel om de gezondheid en het welzijn van brandweerlieden te waarborgen.

Als u vermoedt dat u PTSS heeft of als u al gediagnosticeerd bent, zijn er verschillende stappen die u zelf kunt nemen om uw welzijn te bevorderen:

 • Zoek professionele hulp: Het is belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen die ervaring heeft met de behandeling van PTSS. Een psycholoog of psychiater kan u helpen bij het omgaan met de symptomen en u begeleiden bij het herstelproces.
 • Leer over PTSS: Het begrijpen van uw aandoening kan u helpen om te gaan met de symptomen en om realistische verwachtingen te hebben over uw herstel. Er zijn veel bronnen beschikbaar, zoals boeken, websites en ondersteuningsgroepen, die u kunnen helpen om meer te weten te komen over PTSS en hoe ermee om te gaan.
 • Zorg voor uzelf: Het is belangrijk om goed voor uzelf te zorgen, zowel fysiek als mentaal. Probeer voldoende rust te krijgen, gezond te eten, regelmatig te bewegen en activiteiten te ondernemen die u ontspanning en plezier bieden.
 • Bouw een ondersteunend netwerk op: Zoek steun bij familie, vrienden en collega’s. Het delen van uw ervaringen en gevoelens met anderen kan u helpen omgaan met PTSS en het gevoel van isolatie verminderen. Overweeg ook om deel te nemen aan een ondersteuningsgroep voor mensen met PTSS, waar u kunt praten met anderen die vergelijkbare ervaringen hebben.
 • Vermijd overmatig gebruik van alcohol of drugs: Het is belangrijk om te voorkomen dat u uw symptomen probeert te verdoven met alcohol, drugs of andere verslavende stoffen. Deze kunnen uw herstelproces bemoeilijken en uw symptomen verergeren.

De behandeling van PTSS kan verschillende benaderingen omvatten, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de individuele behoeften van de persoon. Enkele veelgebruikte behandelingen zijn:

 • Psychotherapie: Verschillende vormen van psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), worden vaak gebruikt bij de behandeling van PTSS. Deze therapieën helpen bij het verwerken van traumatische herinneringen, het verminderen van angst en het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën.
 • Medicatie: In sommige gevallen kan het gebruik van medicatie, zoals antidepressiva of angstremmers, worden aanbevolen om de symptomen van PTSS te verminderen. Deze medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van angst, depressie en slaapproblemen.
 • Exposure-therapie: Dit type therapie is gericht op het blootstellen van de persoon aan de herinneringen, gedachten en situaties die verband houden met het trauma, om zo de angstreacties te verminderen en de verwerking van het trauma te bevorderen.
 • Ondersteuningsgroepen: Deelname aan een ondersteuningsgroep voor mensen met PTSS kan zeer waardevol zijn. Het biedt een veilige omgeving om ervaringen te delen, steun te ontvangen en te leren van anderen die vergelijkbare uitdagingen doormaken.
 • Levensstijlveranderingen: Het aanbrengen van positieve veranderingen in levensstijl, zoals regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding en stressmanagementtechnieken, kan bijdragen aan het verminderen van de symptomen van PTSS.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de behandeling van PTSS maatwerk is en dat wat voor de ene persoon werkt, mogelijk niet voor iedereen werkt. Het is essentieel om samen te werken met een gekwalificeerde professional om de beste behandelingsaanpak voor uw specifieke situatie te bepalen.

PTSS kan gepaard gaan met verschillende symptomen die invloed hebben op zowel het emotionele als het fysieke welzijn van een persoon. Enkele veelvoorkomende klachten bij PTSS zijn:

 • Herbeleving van het trauma: Mensen met PTSS kunnen herhaaldelijk terugkerende en indringende herinneringen aan het trauma ervaren, in de vorm van flashbacks, nachtmerries of intense psychische distress bij blootstelling aan triggers die aan het trauma gerelateerd zijn.
 • Vermijdingsgedrag: Om de angst en stress te verminderen, kunnen mensen met PTSS situaties, mensen, plaatsen of activiteiten vermijden die hen aan het trauma herinneren. Ze kunnen ook moeite hebben om over hun gevoelens of het trauma zelf te praten.
 • Hyperarousal: Dit houdt in dat men constant gespannen, geïrriteerd en op zijn hoede is. Mensen met PTSS kunnen moeite hebben met slapen, concentreren en kunnen schrikachtig zijn. Ze kunnen ook overgevoelig zijn voor plotselinge geluiden of aanrakingen.
 • Negatieve veranderingen in stemming en cognitie: PTSS kan leiden tot gevoelens van schuld, schaamte, woede, angst of depressie. Men kan moeite hebben met positieve emoties, interesse verliezen in activiteiten die voorheen plezierig waren, negatieve gedachten hebben over zichzelf of anderen, en problemen hebben met het geheugen en de concentratie.
 • Lichamelijke symptomen: Naast de psychische symptomen kunnen mensen met PTSS ook last hebben van fysieke klachten, zoals hoofdpijn, maagklachten, spierpijn en vermoeidheid.

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen met PTSS alle bovengenoemde symptomen ervaart, en dat de intensiteit en duur van de symptomen kunnen variëren. Als u vermoedt dat u of iemand die u kent PTSS heeft, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken voor een diagnose en passende behandeling.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Ons team van gespecialiseerde advocaten en juristen kan u helpen bij:

Claimen van schade door PTSS opgelopen door of tijdens uw werkzaamheden bij de defensie.

Claimen van schade door beroepsziekten.

Claimen van schade door dienstongevallen.

Claimen van schade door beroepsincidenten.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

F.A.Q.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten (DLSA) begrijpen we dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) een ernstige en ingrijpende aandoening kan zijn, vooral voor mensen die werkzaam zijn als brandweerlieden. Als u PTSS heeft opgelopen als gevolg van uw werkzaamheden als brandweer, wilt u wellicht weten of u recht heeft op schadevergoeding. In dit artikel leggen we uit wat PTSS inhoudt, hoe het verband houdt met uw werk als brandweerman of -vrouw, en of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Wat is PTSS?

PTSS is een psychische aandoening die optreedt als gevolg van het ervaren of getuige zijn van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Als brandweerlieden worden blootgesteld aan situaties met ernstig gevaar, rampen, geweld of andere traumatische gebeurtenissen, kan dit leiden tot het ontwikkelen van PTSS. Symptomen van PTSS kunnen variëren, maar kunnen onder meer flashbacks, nachtmerries, vermijding, angstgevoelens, stemmingswisselingen en slaapproblemen omvatten.

Verband tussen PTSS en werk als brandweerman/-vrouw

Brandweerlieden hebben een veeleisende en uitdagende baan die hen blootstelt aan verschillende traumatische gebeurtenissen. Het kan gaan om het redden van mensen uit brandende gebouwen, het omgaan met ernstige ongevallen of het verlenen van hulp bij natuurrampen. Deze ervaringen kunnen een grote psychologische impact hebben en het risico op het ontwikkelen van PTSS verhogen. Het is belangrijk om te begrijpen dat PTSS niet alleen het gevolg kan zijn van fysieke verwondingen, maar ook van de emotionele en mentale belasting die gepaard gaat met het werk als brandweerman/-vrouw.

Recht op schadevergoeding

Of u recht heeft op schadevergoeding voor PTSS als brandweerman/-vrouw hangt af van verschillende factoren. Het Nederlandse rechtssysteem erkent dat werkgevers een zorgplicht hebben om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Als uw werkgever niet heeft voldaan aan deze zorgplicht, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om traumatische gebeurtenissen te voorkomen of door onvoldoende nazorg te bieden, kan dit mogelijk leiden tot aansprakelijkheid.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elk geval individueel beoordeeld moet worden. Het bewijzen van de relatie tussen uw PTSS en uw werk als brandweerman/-vrouw kan een complex proces zijn. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij gespecialiseerde letselschadeadvocaten, zoals DLSA. Onze ervaren advocaten kunnen uw zaak onderzoeken, de aansprakelijkheid beoordelen en u helpen bij het indienen van een schadeclaim om de vergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een serieuze aandoening die enorme impact heeft op iemands leven. Het kan voortvloeien uit verschillende traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld bij de brandweer, waar het personeel vaak blootgesteld wordt aan stressvolle en potentieel traumatische situaties.

PTSS en smartengeld

Smartengeld is een vorm van financiële compensatie die bedoeld is om niet-materiële schade te dekken, zoals pijn en lijden, verlies van levensvreugde of verminderde levenskwaliteit. Bij PTSS kan dit betrekking hebben op emotioneel leed, angsten, slaapproblemen, herbelevingen en de invloed die deze aandoening heeft op het dagelijks leven.

Het bedrag van het smartengeld is afhankelijk van diverse factoren en wordt per individueel geval bepaald. Deze factoren kunnen onder andere de ernst van de PTSS, de duur van het lijden, de invloed op het dagelijks leven en de leeftijd van het slachtoffer omvatten.

Bepaling van de hoogte van smartengeld

Er zijn geen vaste tarieven voor smartengeld bij PTSS. Elk geval is uniek en wordt daarom individueel beoordeeld. Advocaten, rechters en verzekeraars gebruiken wel vaak de ANWB Smartengeldgids als referentie. Deze gids bevat samenvattingen van uitspraken van rechters in eerdere zaken over letselschade, en kan helpen bij het bepalen van een passend bedrag voor smartengeld.

Hoewel het belangrijk is om te weten dat elke zaak uniek is en dat de daadwerkelijke compensatie kan variëren, liggen de bedragen in eerdere PTSS-zaken doorgaans tussen de €25.000 en €75.000.

Inroepen van juridische hulp

De weg naar het verkrijgen van smartengeld kan complex zijn. Het is daarom essentieel om juridische hulp in te schakelen van professionals met kennis van zaken op dit gebied. De specialisten van Dolderman Letselschade Advocaten hebben ruime ervaring met PTSS-zaken en zijn toegewijd aan het verkrijgen van de best mogelijke uitkomst voor hun cliënten. Ze zullen u door het hele proces leiden en voor uw rechten vechten.

De restschade regeling is een vorm van compensatie voor brandweerlieden die blijvende letselschade hebben opgelopen als gevolg van PTSS door hun werk. Deze regeling is bedoeld om de financiële en emotionele last te verlichten die gepaard gaat met het leven met deze aandoening.

Een belangrijk kenmerk van de restschade regeling is dat deze niet alleen de directe gevolgen van PTSS dekt, maar ook de “restschade”. Restschade verwijst naar de langdurige of permanente gevolgen van de aandoening die een persoon blijft ervaren, zelfs na medische behandeling.

Restschade kan onder meer bestaan uit:

 1. Medische kosten: Dit omvat de kosten van toekomstige behandelingen, medicijnen en therapieën die nodig zijn om de symptomen van PTSS te beheersen.
 2. Verlies van inkomen: Als de brandweerman of -vrouw door PTSS niet meer in staat is te werken of een lagere functie moet vervullen, kan de regeling een compensatie bieden voor het verlies van inkomen.
 3. Niet-economische schade: Dit omvat immateriële schade zoals pijn en lijden, verlies van levensvreugde en andere emotionele trauma’s.

Hoe de Restschade Regeling Werkt

Om in aanmerking te komen voor de restschade regeling, moet een brandweerman of -vrouw aantonen dat hij of zij PTSS heeft opgelopen als gevolg van zijn of haar werk. Dit omvat het leveren van medisch bewijs van de diagnose PTSS, evenals documentatie van de gebeurtenissen op het werk die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de aandoening.

Vervolgens zal een onafhankelijke medische beoordeling worden uitgevoerd om de mate van restschade te bepalen. Deze beoordeling zal ook rekening houden met de mate waarin de restschade invloed heeft op het dagelijks leven van de brandweerman of -vrouw.

Op basis van deze beoordeling wordt een schadevergoeding toegekend. Het is belangrijk om te vermelden dat de restschade regeling alleen van toepassing is op brandweerlieden die na 1 januari 2014 PTSS hebben opgelopen als gevolg van hun werk.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten begrijpen we de complexiteit en de gevoeligheid van deze zaken. We hebben een team van ervaren letselschade advocaten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van brandweerlieden met PTSS door het proces van het aanvragen van de restschade regeling. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ontslag na PTSS-diagnose

Het is belangrijk te beseffen dat PTSS een erkende ziekte is en dat ontslag na diagnose mogelijk in strijd is met de wet. Werkgevers hebben een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers, ook wat betreft geestelijke gezondheid. Dit betekent dat ze maatregelen moeten treffen om werknemers te ondersteunen die met dergelijke problemen kampen.

Wat kan ik doen bij ontslag na een PTSS-diagnose?

1. Juridisch advies inwinnen: Het is cruciaal om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Een ervaren advocaat kan uw situatie beoordelen en u adviseren over de beste manier van handelen.

2. Bewijs verzamelen: Verzamel alle relevante documentatie, zoals medische dossiers en communicatie met uw werkgever over uw diagnose en de gevolgen daarvan.

3. Bezwaar maken tegen uw ontslag: Het kan nodig zijn om bezwaar te maken tegen uw ontslag bij uw werkgever of bij de relevante instanties.

4. Een rechtszaak aanspannen: Als het nodig is, kan uw advocaat een rechtszaak aanspannen tegen uw werkgever om uw rechten te beschermen.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Als uw ontslag in strijd blijkt te zijn met de wet, kunt u mogelijk recht hebben op schadevergoeding. Dit kan verloren loon, medische kosten, reiskosten, pijn en lijden, en kosten voor rechtsbijstand omvatten.

Het is essentieel om juridische bijstand te zoeken om uw mogelijkheden te onderzoeken en ervoor te zorgen dat u de best mogelijke uitkomst krijgt.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychische aandoening die kan optreden na blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, zoals ernstige ongevallen, geweld of rampen. De brandweer, vaak geconfronteerd met dergelijke gebeurtenissen, heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS. Kan deze stoornis erger worden? Het antwoord is ja, zonder juiste hulp en behandeling kan PTSS verergeren en een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van het leven.

Het Verloop van PTSS

PTSS kan soms na een tijdje verbeteren, maar in veel gevallen, zonder passende behandeling, kunnen de symptomen verergeren. Factoren zoals voortdurende stress, nieuwe traumatische ervaringen, of het gebrek aan een ondersteunend sociaal netwerk kunnen bijdragen aan de progressie van de aandoening.

 • Chronische PTSS: Sommige mensen ervaren symptomen die maanden of zelfs jaren duren. Deze vorm van PTSS, bekend als chronische PTSS, kan perioden van verbetering hebben gevolgd door verergering.
 • Complexe PTSS: Deze variant van de aandoening kan zich ontwikkelen bij mensen die herhaaldelijk zijn blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen over een lange periode, zoals bij brandweerlieden.

Impact op het Leven van Brandweerlieden

Een verergerende PTSS kan invloed hebben op vele aspecten van het leven van een brandweerman:

 • Werkprestaties: Concentratieproblemen, slaapstoornissen en emotionele instabiliteit kunnen de werkprestaties verminderen.
 • Geestelijke gezondheid: Depressie, angst en suïcidale gedachten kunnen zich ontwikkelen.
 • Persoonlijke relaties: Het kan moeilijk zijn om gezonde relaties te onderhouden als gevolg van emotionele onthechting en andere PTSS-symptomen.
  Recht op Vergoeding

Als uw PTSS het gevolg is van uw werk bij de brandweer, kunt u mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het ondersteunen van brandweerlieden die lijden aan PTSS. Wij zullen u helpen om de nodige medische en juridische stappen te nemen om uw recht op een schadevergoeding te waarborgen.

Zorg dat u niet alleen blijft met uw klachten. Neem contact op met ons deskundige team voor een vrijblijvend gesprek en laat ons u begeleiden op de weg naar herstel.

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Elise van Hulten

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Brandweer en PTSS

Anno 2023 heeft personeel van de brandweer met PTSS nog weinig rechten. Slechts een klein aantal veiligheidsregio’s heeft PTSS erkend als beroepsziekte. Een erkenning van de PTSS als beroepsziekte geeft aanspraak op een aantal voorzieningen zoals vergoeding medische kosten en een loondoorbetaling bij ziekte. De meeste veiligheidsregio’s hebben PTSS nog niet erkend als beroepsziekte met het gevolg dat een brandweerman blijft zitten met alle schade door PTSS.

Brandweer, PTSS en zorgplicht

Elke werkgever en dus ook de brandweer heeft de wettelijke plicht om zoveel als mogelijk maatregelen te treffen om schade in de uitoefening van de werkzaamheden bij werknemers te voorkomen. Dit heet de juridische zorgplicht.

Uit de rechtspraak volgt dat qua zorg van werkgevers erg veel wordt gevraagd en niet snel sprake zal zijn dat alle maatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen. Daarbij heeft te gelden dat groter de risico’s op schade (hoe gevaarlijker het werk), des te meer veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.

Als het gaat om PTSS dient de werkgever een zorgsysteem rondom PTSS te hebben dat kan bestaan uit uit onder andere training om de mentale weerbaarheid te vergroten, het bieden van psycho educatie aan personeel en familie van de brandweer om PTSS klachten te herkennen en te informeren wat te doen bij klachten, het bieden van bedrijfsopvang, faciliteren van PTSS behandeling, het bieden van een financieel vangnet bij uitval en hulp bij re-integratie.

Schending zorgplicht, PTSS en schadevergoeding

Als komt vast te staan dat de brandweer onvoldoende zorg heeft verleend waardoor u als brandweerman of -vrouw een PTSS ontwikkelt en daardoor schade lijdt, dan kunt u in aanmerking komen voor een schade vergoeding. Deze kan de kosten dekken voor medische behandelingen, therapeutische interventies, misgelopen loon en pensioenschade en smartengeld voor het emotioneel leed dat u heeft ervaren.

Het claimen van een schadevergoeding bij PTSS is een complexe en ingewikkelde juridische procedure waardoor het raadzaam is om deskundige rechtsbijstand in te schakelen. De belangen zijn groot dus neem een specialist in de hand!

Claimen van schadevergoeding en advocaatkosten

Het claimen van schadevergoeding bij PTSS is een ingewikkeld juridische proces. Allereerst moet vastgesteld worden dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en als daarvan sprake is, moet de omvang van de geleden en nog te lijden schade worden bepaald. Niet zelden zal de werkgever zich verweren om onder een plicht om de schade te vergoeden uit te komen. Specialistische rechtshulp van een ervaren PTSS letselschade advocaat is nodig.

Aan het inschakelen van een advocaat zijn natuurlijk kosten verbonden. Maar wist u dat als komt vast te staan dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en uw schade moet vergoeden, hij ook de redelijk gemaakte advocaatkosten moet vergoeden!

Arbeidsongeschikt door PTSS

De klachten behorende bij PTSS kunnen een grote impact hebben op het leven; niet alleen op privégebied maar ook op het gebied van arbeid. Problemen op het werk en mogelijk arbeidsongeschiktheid bij de brandweer kunnen ontstaan door ernstige angstsymptomen, emotionele instabiliteit, concentratieproblemen en herbelevingen van het trauma die de werkprestaties aanzienlijk kunnen belemmeren. Bovendien kunnen fysieke symptomen zoals slaapstoornissen en uitputting de energie en productiviteit van een werknemer verminderen.

Bij blijvende uitval en arbeidsongeschiktheid kan sprake zijn van forse inkomensschade. Het salaris wordt gekort, toeslagen vervallen, promoties worden misgelopen en mogelijk ook nog ontslag. Ook kan sprake zijn van pensioenschade. Als de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden dan moet de inkomensschade worden vergoed.

PTSS, brandweer en de hoogte van smartengeld

De hoogte van het smartengeld in Nederland is relatief gezien laag. De hoogte van het smartengeld bij PTSS is afhankelijk van een groot aantal factoren onder andere:

 • de ernst van de PTSS klachten;
 • zijn de klachten tijdelijk of blijvend;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • is er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid;
 • de mate van vermindering van levenskwaliteit.

Onbegrip bij posttraumatische stressstoornis

Ondanks de ernst van PTSS, bestaat er vaak nog onbegrip over deze aandoening. Velen begrijpen niet de verwoestende impact die het kan hebben op het dagelijks leven van een persoon. Dit gebrek aan begrip kan leiden tot het niet herkennen van de PTSS problemen. Ook stigmatisering licht op de loer. Het is belangrijk om bewustzijn en begrip te bevorderen over PTSS, met name in beroepen zoals de brandweer, waar de risico’s op het ontwikkelen van de aandoening aanzienlijk hoger zijn. De wetenschap laat zien dat het vroegtijdig behandelen van PTSS klachten de kans vergroot dat de klachten verdwijnen. Het niet tijdig behandelen van PTSS vergroot de kans dat de PTSS chronisch kan worden.

Hoe kan PTSS een brandweer invalide maken?

PTSS kan zeer invaliderend zijn, vooral bij personeel van de brandweer dat vaak worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen. De symptomen van PTSS, waaronder intense angstreacties, herbelevingen van het trauma en vermijdingsgedrag, kunnen het voor een brandweerman of -vrouw moeilijk maken om te functioneren, zowel in hun professionele leven als daarbuiten. Daarnaast kunnen fysieke symptomen, zoals vermoeidheid, slaapproblemen en andere gezondheidsklachten, de dagelijkse activiteiten en werkprestaties ernstig belemmeren.

Welke therapie wordt aanbevolen bij PTSS?

Er zijn verschillende therapieën die effectief kunnen zijn bij de behandeling van PTSS. Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie (TFCBT) is een van de meest gebruikte en effectieve behandelingen. Deze therapie richt zich op het helpen van het individu om traumatische herinneringen te verwerken en negatieve gedachtepatronen die verband houden met het trauma te veranderen. Ook Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte behandeling, die kan helpen bij het verminderen van de intensiteit van traumatische herinneringen.

Zijn er behandelingen voor PTSS waar geen medicijnen aan te pas komen?

Het is belangrijk te vermelden dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) een ernstige aandoening is die kan ontstaan na het ervaren van een traumatische gebeurtenis. Vaak wordt gedacht dat behandeling voor PTSS uitsluitend farmaceutisch is, maar er zijn verschillende therapieën waarbij geen medicatie nodig is.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een veelgebruikte methode bij de behandeling van PTSS. Het doel van deze therapie is om denkpatronen te veranderen die leiden tot schadelijk gedrag en emoties. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een andere therapeutische techniek die wordt gebruikt om de impact van traumatische herinneringen te verminderen.

Daarnaast kunnen mindfulness en meditatie nuttig zijn om PTSS-symptomen te beheersen, door het bevorderen van ontspanning en het verminderen van stress. Lichaamsgerichte therapieën, zoals yoga of tai chi, kunnen eveneens helpen om spanning en angst te verminderen.

Het is essentieel om te onthouden dat elke persoon uniek is en dat wat voor de een werkt, mogelijk niet voor de ander werkt. Daarom is het belangrijk om een persoonlijke behandelmethode te vinden die het beste bij de individuele behoeften aansluit.

Hoe kan ik PTSS voorkomen?

PTSS is complex en de preventie ervan is niet altijd mogelijk, vooral niet voor beroepen met een hoog risico op blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, zoals bij de brandweer. Het is echter mogelijk om stappen te nemen om het risico op PTSS te verminderen en veerkracht te bevorderen.

Training in stressmanagementtechnieken en bewustzijn van de symptomen van PTSS kunnen nuttig zijn. Een vroegtijdige herkenning van de symptomen en onmiddellijke interventie kan helpen om de ontwikkeling van volledige PTSS te voorkomen.

Het bevorderen van een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, een gebalanceerd dieet, voldoende slaap en het vermijden van alcohol en drugs, kan ook bijdragen aan het versterken van de algehele geestelijke gezondheid.

Het belang van sociale ondersteuning kan ook niet worden onderschat. Het hebben van een sterk sociaal netwerk van familie, vrienden en collega’s kan helpen om stress te verminderen en veerkracht te versterken.

Hoe kan ik hulp krijgen als ik denk dat ik PTSS heb?

Als u denkt dat u symptomen van PTSS ervaart, is het van cruciaal belang dat u professionele hulp zoekt. Uw huisarts is een goed startpunt. Zij kunnen u doorverwijzen naar een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorgverlener, zoals een psychiater of psycholoog, die ervaring heeft met het behandelen van PTSS.

Het is nooit verkeerd om hulp te vragen. PTSS is een serieuze aandoening die effectief kan worden behandeld met de juiste hulp en ondersteuning. Erkenning van uw symptomen en hulp zoeken is een moedige en belangrijke eerste stap in uw herstelproces.