F.A.Q.

Verken onze uitgebreide FAQ-sectie om waardevolle informatie en oplossingen te ontdekken met betrekking tot Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) voor brandweer en hulpverleners in Nederland. Krijg de ondersteuning die u nodig hebt om om te gaan met uitdagingen gerelateerd aan PTSS.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten (DLSA) begrijpen we dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) een ernstige en ingrijpende aandoening kan zijn, vooral voor mensen die werkzaam zijn als brandweerlieden. Als u PTSS heeft opgelopen als gevolg van uw werkzaamheden als brandweer, wilt u wellicht weten of u recht heeft op schadevergoeding. In dit artikel leggen we uit wat PTSS inhoudt, hoe het verband houdt met uw werk als brandweerman of -vrouw, en of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Wat is PTSS?

PTSS is een psychische aandoening die kan optreden als gevolg van het ervaren of getuige zijn van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Als personeel van de brandweer wordt blootgesteld aan situaties met ernstig gevaar, rampen, geweld of andere traumatische gebeurtenissen, kan dit leiden tot het ontwikkelen van PTSS. Symptomen van PTSS kunnen variëren, maar kunnen onder meer flashbacks, nachtmerries, vermijding, angstgevoelens, stemmingswisselingen en slaapproblemen omvatten.

Verband tussen PTSS en werk als brandweerman/-vrouw

De brandweer is een veeleisende en uitdagende werkomgeving die personeel kan blootstellen aan verschillende traumatische gebeurtenissen. Het kan gaan om het redden van mensen uit brandende gebouwen, het omgaan met ernstige ongevallen, menselijk leed, dodelijke slachtoffers of het verlenen van hulp bij natuurrampen. Deze ervaringen kunnen een grote psychologische impact hebben en het risico op het ontwikkelen van PTSS verhogen. Het is belangrijk om te begrijpen dat PTSS niet alleen het gevolg kan zijn van fysieke verwondingen, maar ook van de emotionele en mentale belasting die gepaard gaat met het werk als brandweerman of -vrouw.

Recht op schadevergoeding

Of u recht heeft op schadevergoeding voor PTSS als brandweerman of -vrouw hangt af van verschillende factoren. Elke werkgever heeft een strenge zorg om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Als uw werkgever niet heeft voldaan aan deze zorgplicht, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om traumatische gebeurtenissen te voorkomen of door onvoldoende nazorg te bieden, kan dit mogelijk leiden tot aansprakelijkheid.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elk geval individueel beoordeeld moet worden. Het bewijzen van de relatie tussen uw PTSS en uw werk als brandweerman of -vrouw en het aantonen van de schending van de zorgplicht, is een complex juridisch proces. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij gespecialiseerde letselschadeadvocaten, zoals DLSA. Onze ervaren advocaten kunnen uw zaak onderzoeken, de aansprakelijkheid beoordelen en u helpen bij het indienen van een schadeclaim om de vergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een serieuze aandoening die enorme impact heeft op iemands leven. Het kan voortvloeien uit verschillende traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld bij de brandweer, waar het personeel vaak blootgesteld wordt aan stressvolle en potentieel traumatische situaties.

PTSS en smartengeld

Smartengeld is een vorm van financiële compensatie die bedoeld is om niet-materiële schade te dekken, zoals pijn en lijden, verlies van levensvreugde of verminderde levenskwaliteit. Bij PTSS kan dit betrekking hebben op emotioneel leed, angsten, slaapproblemen, herbelevingen en de invloed die deze aandoening heeft op het dagelijks leven.

Het bedrag van het smartengeld is afhankelijk van diverse factoren en wordt per individueel geval bepaald. Deze factoren kunnen onder andere de ernst van de PTSS, de duur van het lijden, de invloed op het dagelijks leven en de leeftijd van het slachtoffer omvatten.

Bepaling van de hoogte van smartengeld

Er zijn geen vaste tarieven voor smartengeld bij PTSS. Elk geval is uniek en wordt daarom individueel beoordeeld. Advocaten, rechters en verzekeraars gebruiken wel vaak de ANWB Smartengeldgids als referentie. Deze gids bevat samenvattingen van uitspraken van rechters in eerdere zaken over letselschade, en kan helpen bij het bepalen van een passend bedrag voor smartengeld.

Hoewel het belangrijk is om te weten dat elke zaak uniek is en dat de daadwerkelijke compensatie kan variëren, liggen de bedragen in eerdere PTSS-zaken doorgaans tussen de € 250,00 en € 50.000,00.

Inroepen van juridische hulp

De weg naar het verkrijgen van schadevergoeding en smartengeld kan complex zijn. Het is daarom essentieel om juridische hulp in te schakelen van professionals met kennis van zaken op dit gebied. De specialisten van Dolderman Letselschade Advocaten hebben ruime ervaring met PTSS-zaken en zijn toegewijd aan het verkrijgen van de best mogelijke uitkomst voor hun cliënten. Ze zullen u door het hele proces leiden en voor uw rechten vechten.

De restschade regeling is een juridische term die gebruikt wordt voor schade die niet vanuit de rechtspositie of CAO wordt vergoed. Om een vergoeding voor de restschade te kunnen krijgen, moet de PTSS een gevolg zijn van het werk, moet de werkgever zijn zorgplicht hebben geschonden en mag geen sprake zijn van opzet of eigen schuld.

Restschade kan onder meer bestaan uit:

  1. Medische kosten: Dit omvat de kosten van toekomstige behandelingen, medicijnen en therapieën die nodig zijn om de symptomen van PTSS te beheersen;
  2. Verlies van inkomen: Als de brandweerman of -vrouw door PTSS niet meer in staat is te werken of een lagere functie moet vervullen, kan de regeling een compensatie bieden voor het verlies van inkomen;
  3. Extra kosten voor huishouden of klussen: Als u door de PTSS geen huiselijke werkzaamheden of klussen in en rondom de woning meer kunt verrichten en u daardoor hulp moet inschakelen;
  4. Niet-economische schade: Dit omvat immateriële schade zoals pijn en lijden, verlies van levensvreugde en andere emotionele trauma’s.

Hoe kan ik een vergoeding van mijn (rest)schade krijgen?

Om in aanmerking te komen voor de restschade vergoeding, moet een brandweerman of -vrouw allereerst aantonen dat hij of zij PTSS heeft opgelopen als gevolg van zijn of haar werk. Dit omvat het leveren van medisch bewijs van de diagnose PTSS, evenals documentatie van de gebeurtenissen op het werk die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de aandoening.

Als de relatie tussen de PTSS en het werk is bevestigd, dan komt de zorgplicht van de werkgever aan de orde. Heeft de werkgever voldoende zorg gegeven om te voorkomen dat de PTSS kon ontstaan of chronisch kon worden? Hoewel het bewijs van de zorgplicht op de schouders van de werkgever rust, pleiten wij ervoor om zo goed als mogelijk zelf aan te tonen dat de werkgever onvoldoende zorg (voor, tijdens en na het incident) heeft verleend.

Tot slot mag er geen sprake zijn van bewuste roekeloosheid of opzet van de brandweerman of -vrouw in kwestie. In de rechtspraak wordt zelden bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer aangenomen.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten begrijpen we de complexiteit en de gevoeligheid van deze zaken. We hebben een team van ervaren letselschade advocaten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van geüniformeerden met PTSS door het proces van het aanvragen van de restschade vergoeding. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ontslag na PTSS-diagnose

Het is belangrijk te beseffen dat PTSS een erkende ziekte is en dat ontslag na diagnose mogelijk in strijd is met de wet. In beginsel hebben zieke werknemers gedurende een periode van twee jaar recht op loondoorbetaling (70%). In die periode mogen ze ook niet vanwege hun ziekte worden ontslagen. De werkgever en de werknemer moeten zich in de twee jaar inspannen om terugkeer van de zieke werknemer te realiseren (intern of extern).

Als de werkgever zich onvoldoende inspant om een zieke werknemer te re-integreren kan dat leiden tot een loonsanctie en kan het loon voor maximaal één aanvullend jaar worden doorbetaald (dus 3 jaar in totaal).

Wat kan ik doen bij ontslag na een PTSS-diagnose?

1. Juridisch advies inwinnen: Het is cruciaal om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Een ervaren advocaat kan uw situatie beoordelen en u adviseren over de beste manier van handelen.

2. Bewijs verzamelen: Verzamel alle relevante documentatie, zoals medische dossiers en communicatie met uw werkgever over uw diagnose en de gevolgen daarvan.

3. Bezwaar maken tegen uw ontslag: Het kan nodig zijn om bezwaar te maken tegen uw ontslag bij uw werkgever of bij de relevante instanties.

4. Een rechtszaak aanspannen: Als het nodig is, kan uw advocaat een rechtszaak aanspannen tegen uw werkgever om uw rechten te beschermen.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Een ontslag vanwege PTSS zal rechtstreeks tot gevolg hebben dat uw schade zal toenemen. Als de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en uw PTSS verband houdt met uw werk dan hebt u mogelijk aanspraak op een schadevergoeding. Dit kan verloren loon, medische kosten, reiskosten, pijn en lijden, en kosten voor rechtsbijstand omvatten.

Het is essentieel om juridische bijstand te zoeken om uw mogelijkheden te onderzoeken en ervoor te zorgen dat u de best mogelijke uitkomst krijgt.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychische aandoening die kan optreden na blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, zoals ernstige ongevallen, geweld of rampen. De brandweerlieden, vaak geconfronteerd met dergelijke gebeurtenissen, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS. Kan deze stoornis erger worden? Het antwoord is ja, zonder juiste hulp en behandeling kan PTSS verergeren en een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van het leven.

Het verloop van PTSS

PTSS kan bij tijdige medische hulp verbeteren, maar in veel gevallen, zonder passende behandeling, kunnen de symptomen verergeren. Factoren zoals voortdurende stress, nieuwe traumatische ervaringen, of het gebrek aan een ondersteunend sociaal netwerk kunnen bijdragen aan de progressie van de aandoening.

  • Chronische PTSS: De PTSS symptomen zijn blijvend en kunnen niet meer behandeld worden. Deze vorm van PTSS, bekend als chronische PTSS, kan perioden van verbetering hebben gevolgd door verergering, maar de klachten zijn blijvend aanwezig.

Impact van PTSS

Een tijdelijke maar zeker een chronische PTSS kan invloed hebben op vele aspecten van het leven van een brandweerman of -vrouw:

  • Werkprestaties: Concentratieproblemen, slaapstoornissen en emotionele instabiliteit kunnen de werkprestaties verminderen.
  • Geestelijke gezondheid: Depressie, angst en suïcidale gedachten kunnen zich ontwikkelen.
  • Persoonlijke relaties: Het kan moeilijk zijn om gezonde relaties te onderhouden als gevolg van emotionele onthechting en andere PTSS-symptomen.

Recht op vergoeding

Als uw PTSS het gevolg is van uw werk bij de brandweer, kunt u mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het juridisch ondersteunen van brandweerlieden die lijden aan PTSS. Wij zullen u helpen bij het nemen van de noodzakelijke juridische stappen om uw recht op een schadevergoeding te waarborgen.

Neem contact op met ons deskundig team voor een vrijblijvend gesprek.

Het claimen van een schadevergoeding voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan een complex en uitdagend proces zijn. Er zijn verschillende potentiële obstakels die het proces kunnen bemoeilijken. Echter, met de juiste begeleiding en juridische steun kunnen deze uitdagingen overwonnen worden.

Bewijslast

Een van de grootste uitdagingen bij het claimen van een schadevergoeding voor PTSS is het voldoen aan de bewijslast. Het is essentieel om aan te tonen dat de PTSS is veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis of omstandigheden op het werk. Dit kan bijzonder uitdagend zijn als de symptomen van PTSS enige tijd na de traumatische gebeurtenis verschijnen.

Medische documentatie

Het is cruciaal om gedetailleerde medische documentatie te verzamelen die de diagnose en behandeling van PTSS ondersteunt. Dit kan bestaan uit medische rapporten, therapeutische notities, en andere relevante documentatie. Het verkrijgen van deze documentatie kan echter moeilijk zijn, dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Juridische complexiteit

De wetgeving rondom schadevergoeding voor PTSS kan complex en verwarrend zijn. Het kan uitdagend zijn om te navigeren door de verschillende wettelijke bepalingen en regelgevingen zonder de hulp van een ervaren letselschadeadvocaat.

Psychologische stress

Het claimproces kan een aanzienlijke psychologische stress veroorzaken, wat met name moeilijk kan zijn voor mensen die al lijden aan PTSS. Het kan uitdagend zijn om over de traumatische gebeurtenis te praten, wat vaak nodig is tijdens het claimproces.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten begrijpen we deze uitdagingen en hebben we uitgebreide ervaring in het begeleiden van geüniformeerden met PTSS door dit proces. We zijn bekend met de problemen behorende bij PTSS, de stress die het indienen van een schadeclaim kan geven en natuurlijk de regelgeving en rechtspraak om de kans op een succesvolle claim te vergroten. Hebt u PTSS wilt u weten of het mogelijk is om een schadeclaim in te dienen, neem dan contact met ons op voor een eerste, gratis advies.

Exacte getallen over het aantal brandweerlieden met PTSS zijn gewoonweg niet bekend. Betrouwbare meldingen over het aantal brandweerlieden met PTSS zijn niet beschikbaar.

Waarom lopen brandweerlieden een risico op het ontwikkelen van PTSS?

Dat heeft alles te maken met de aard van het werk. Brandweerlieden worden in hun werk met grote regelmaat blootgesteld aan gevaarlijke of potentieel traumatische situaties waarbij hun eigen leven en dat van anderen op het spel staat. Ze komen vaak in aanraking met traumatische gebeurtenissen, zoals het omgaan met ernstige verwondingen, het redden van mensen uit levensbedreigende situaties, dodelijke slachtoffers en geweld. Deze herhaalde blootstelling aan trauma kan hen op enig moment kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van PTSS.

Symptomen en gevolgen van PTSS bij brandweerlieden

PTSS kan zich bij brandweerlieden uiten in verschillende symptomen, waaronder nachtmerries, flashbacks van traumatische gebeurtenissen, emotionele gevoelloosheid en moeite met concentratie. Deze symptomen kunnen leiden tot aanzienlijke beperkingen in het dagelijks leven en het werk, waaronder problemen met relaties, prestatieproblemen op het werk en een verhoogd risico op zelfverwonding of zelfmoord.

Rechten en aansprakelijkheid

Als u een brandweerman of -vrouw bent die te maken heeft met PTSS, is het belangrijk te weten dat u rechten heeft. Uw werkgever heeft een zorgplicht om zoveel als mogelijk te voorkomen dat u schade lijdt in de uitoefening van uw werk. Als uw PTSS het gevolg is van uw werkzaamheden en uw werkgever heeft zijn zorgplicht geschonden, dan hebt u mogelijk recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Dolderman Letselschade Advocaten om uw mogelijkheden te bespreken.

Ja, Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) kan zeker worden gekwalificeerd als een beroepsziekte. Probleem op dit moment (2024) is echter dat de brandweer – de veiligheidsregio’s –  in tegenstelling tot defensie en politie PTSS niet erkennen als beroepsziekte.

Het verband tussen brandweer en PTSS

Bij de uitvoering van hun taken worden brandweerlieden vaak blootgesteld aan potentieel traumatische gebeurtenissen. Dit kunnen incidenten zijn zoals grote branden, auto-ongelukken, medische noodsituaties of agressie tegen hulpverleners. Deze herhaalde blootstelling aan traumatische gebeurtenissen kan leiden tot psychische klachten, waaronder PTSS.

PTSS en de Wet verbetering Poortwachter

Volgens de Wet verbetering Poortwachter heeft een werkgever de verantwoordelijkheid om werknemers die ziek zijn en niet kunnen werken te helpen bij hun herstel en re-integratie. Dit geldt ook voor psychische klachten zoals PTSS. Wanneer een brandweerman of -vrouw PTSS ontwikkelt als gevolg van zijn of haar werkzaamheden, is het dus belangrijk dat de werkgever deze persoon ondersteunt bij terugkeer naar het werk zowel binnen de brandweer als buiten de brandweer.

Compensatie voor PTSS als beroepsziekte

Wanneer PTSS als beroepsziekte wordt erkend, kan de betrokken brandweerman of -vrouw mogelijk recht hebben op compensatie van een aantal schadeposten. Denk daarbij aan vergoeding van medische kosten en loondoorbetaling bij ziekte. De volledige schade zal waarschijnlijk groter zijn. Om een vergoeding van de zogenaamde restschade te kunnen krijgen zal de werkgever aansprakelijk (schending van de zorgplicht) moeten zijn. Het juridische proces om dergelijke compensatie te verkrijgen kan echter ingewikkeld zijn, en het is raadzaam om juridische hulp te zoeken bij het navigeren door dit proces.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten begrijpen we de complexiteit van dergelijke zaken en hebben we ervaring met het ondersteunen van mensen met PTSS in hun strijd voor gerechtigheid. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat u de steun en compensatie krijgt die u verdient.

Letselschade is een term die gebruikt wordt om de fysieke of psychologische schade te beschrijven die een persoon heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of incident. Deze schade kan zeer uiteenlopend zijn en variëren van lichamelijk letsel, zoals botbreuken of snijwonden, tot emotioneel of psychologisch trauma, zoals angst of posttraumatische stressstoornis.

Letselschade kan ook economische gevolgen hebben voor het slachtoffer. Denk hierbij aan verlies van inkomen als gevolg van tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid, medische kosten, revalidatiekosten en aanpassingen die thuis of in de auto nodig zijn. Daarnaast kan letselschade ook bestaan uit immateriële schade, zoals pijn en lijden of verlies aan levensvreugde.

Het is belangrijk te weten dat letselschade niet alleen betrekking heeft op incidenten met direct en onmiddellijk letsel, zoals een verkeersongeval. Ook als gevolg van bijvoorbeeld beroepsziekten of medische fouten kan letselschade ontstaan. Letselschade kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer en daarom is het van essentieel belang dat er een rechtvaardige compensatie plaatsvindt.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten hebben we jarenlange ervaring met het claimen van letselschade. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u te begeleiden en u te helpen bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. Neem vandaag nog contact met ons op voor een eerste, gratis advies.

Posttraumatische stressstoornis, beter bekend als PTSS, is een ernstige aandoening die kan ontstaan na blootstelling aan traumatische situaties, zoals die waar brandweerlieden mee te maken kunnen krijgen. Het diagnosticeren en behandelen van PTSS kan een complex proces zijn, dat zorgvuldigheid en deskundigheid vereist.

Diagnose van PTSS bij brandweerlieden

De diagnose van PTSS wordt doorgaans gesteld door gekwalificeerde zorgverleners, zoals psychiaters en klinisch psychologen, na een uitgebreide klinische beoordeling. De beoordeling kan bestaan uit een combinatie van interviews, zelfrapportages en gestandaardiseerde psychometrische vragenlijsten die specifiek zijn ontworpen om PTSS-symptomen te meten.

De symptomen van PTSS kunnen variëren, maar omvatten vaak aanhoudende herbelevingen van het trauma (bijvoorbeeld door flashbacks of nachtmerries), vermijding van zaken die herinneren aan het trauma, negatieve veranderingen in gedachten en stemming, en verhoogde arousal of reactiviteit (bijvoorbeeld prikkelbaarheid, slaapproblemen en schrikreacties).

De criteria voor PTSS zoals vastgesteld door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) worden doorgaans gebruikt als basis voor de diagnose. Voor brandweerlieden kunnen beroepsspecifieke factoren, zoals de aard en frequentie van trauma-exposure, ook in aanmerking worden genomen bij de diagnose.

Behandeling van PTSS bij brandweerlieden

Zodra PTSS is vastgesteld, is behandeling essentieel. Deze kan bestaan uit verschillende vormen van psychotherapie en/of medicatie. Cognitieve gedragstherapie (CGT), en in het bijzonder traumagerichte cognitieve gedragstherapie, is een veelgebruikte en effectieve behandeling. Andere therapievormen kunnen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en interpersoonlijke therapie (IPT) zijn.

Medicatie, zoals selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) of andere antidepressiva, kan ook worden gebruikt, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de respons op de therapie.

Het is belangrijk om te weten dat het herstelproces tijd kost en dat elke persoon uniek is. Het kan zijn dat brandweerlieden hulp nodig hebben om te leren omgaan met werkgerelateerde triggers en om veerkracht op te bouwen in hun zeer veeleisende werkomgeving.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn we ervaren in het juridisch helpen van brandweerlieden met PTSS. Als u of een geliefde te maken heeft met PTSS, neem dan contact met ons op voor een eerste, gratis adviesgesprek.

Brandweerlieden met posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben specifieke juridische rechten die zijn bedoeld om hen te beschermen en te voorzien in compensatie voor de geleden schade.

Zorgplicht

De werkgever heeft een strenge wettelijke plicht om zoveel als mogelijk te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden schade kunnen oplopen. Deze plicht heet de zorgplicht en is zeer streng. Niet snel zal door een rechter worden aangenomen dat een werkgever aan zijn strenge zorgplicht heeft voldaan.

De zorg rondom PTSS kan onderverdeeld worden in zorg voor, tijdens en na een incident of reeks van incidenten. De zorg kan mentale weerbaarheidstraining inhouden, leren van herkennen van klachten bij PTSS en het stellen van een hulpvraag. De zorg kan ook omvatten het aanbieden van bedrijfsopvang en bij klachten het doorverwijzen naar gespecialiseerde trauma behandeling. Ook kan de zorg rondom PTSS inhouden dat gezorgd wordt voor een financieel vangnet en het bieden van hulp bij re-integratie.

Recht op compensatie

Als brandweerlieden PTSS ontwikkelen als gevolg van hun werk en de werkgever heeft onvoldoende zorg rondom PTSS gegeven, dan bestaat mogelijk recht op schadevergoeding. Dit kan onder meer bestaan uit vergoeding voor medische en therapeutische kosten, verlies van inkomen, extra kosten door inschakelen van hulp in huishouding en voor het klussen in en rondom de woning en mogelijk smartengeld voor emotioneel leed.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn we gespecialiseerd in het ondersteunen van brandweerlieden met PTSS. We kunnen u helpen in het ingewikkelde proces van het claimen van een schadevergoeding. We nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen voor een eerste, gratis advies om uw situatie te bespreken.

Neem contact op

Onze experts staan voor u klaar

Als brandweerman of -vrouw met symptomen van PTSS begrijpen we de impact van traumatische ervaringen. Ons gespecialiseerde team staat klaar om je te helpen. Je staat er niet alleen voor.