Wij zijn hier voor jou

Arbeidsongeschikt PTSS brandweer

PTSS is een ernstige aandoening die kan optreden na blootstelling aan één of meer traumatische gebeurtenissen…

Arbeidsongeschiktheid door PTSS bij Brandweerlieden

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige aandoening die kan optreden na blootstelling aan één of meer traumatische gebeurtenissen. Personeel van de brandweer kan dagelijks worden  geconfronteerd met dergelijke gebeurtenissen (denk aan confrontatie met slachtoffers na brand en ongelukken, reanimaties, zelfdodingen en agressie). Deze traumatische gebeurtenissen kunnen op enig moment een diepgaande impact hebben en kunnen leiden tot de ontwikkeling van PTSS.

Symptomen en impact op werk

PTSS kan een reeks symptomen veroorzaken die de werkcapaciteit van een brandweerman ernstig kan beïnvloeden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, flashbacks van het trauma, nachtmerries, slaapstoornissen, overmatige waakzaamheid, angst, stemmingswisselingen, concentratieproblemen en vermijdingsgedrag. Deze symptomen kunnen zo ernstig zijn dat ze het vermogen om te werken ernstig belemmeren, wat uiteindelijk kan leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast kan PTSS leiden tot emotionele uitputting. Deze uitputting kan verder bijdragen aan de werkgerelateerde problemen, waardoor taken moeilijk uitvoerbaar worden en de veiligheid op de werkplek in het gedrang kan komen. De fysieke en emotionele stress van PTSS kan dus leiden tot langdurige of zelfs permanente arbeidsongeschiktheid.

Juridische aspecten

In juridisch opzicht is het belangrijk om te weten dat brandweerlieden die lijden aan PTSS als gevolg van hun werk mogelijk recht hebben op een vergoeding. Als aangetoond wordt dat de brandweer werkgever de zorgplicht heeft geschonden en geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan is de werkgever aansprakelijk en moet de schade worden vergoed.

De zorgplicht houdt in dat een werkgever zoveel als mogelijk maatregelen moet treffen om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade kunnen oplopen (fysiek en geestelijk letsel). Deze plicht is niet absoluut, maar wel erg streng. Er wordt dus veel verwacht van de werkgever en niet snel kan geconcludeerd worden dat voldoende zorg is gegeven.

Als het gaat om de zorg rondom PTSS kan gedacht worden aan een zorgmodel waarbij maatregelen worden getroffen voor, tijdens en na een incident of reeks van incidenten. Psycho educatie (herkennen van ptss symtomen en weten wat te doen bij klachten), training van de mentale weerbaarheid, aanbieden van bedrijfsopvang, faciliteren van behandeling, zorgen voor een financieel vangnet en hulp bij re-integratie kunnen onderdelen zijn van een zorgmodel PTSS.

Financiële impact

Arbeidsongeschiktheid door PTSS kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Naast het verlies van loon, mislopen van toelagen, mislopen van promoties en pensioenschade, kunnen er ook extra kosten zijn voor medische behandeling en langdurige zorg. Een schadevergoeding kan helpen bij het dekken van deze kosten en kan ook compensatie bieden voor immateriële schade, zoals pijn en lijden.

Mentale en lichamelijke klachten bij Arbeidsongeschiktheid door PTSS bij Brandweerlieden

Arbeidsongeschiktheid door PTSS bij brandweerlieden kan zich manifesteren door middel van verschillende mentale en lichamelijke symptomen. Deze symptomen kunnen variëren in ernst en duur, en kunnen een significante invloed hebben op de kwaliteit van leven en het vermogen om te werken. Het begrijpen van deze symptomen is essentieel voor het krijgen van de juiste diagnose en behandeling.

Neem contact op

Onze experts staan voor u klaar

Als brandweerman of -vrouw met symptomen van PTSS begrijpen we de impact van traumatische ervaringen. Ons gespecialiseerde team staat klaar om je te helpen. Je staat er niet alleen voor.

Mentale symptomen

De mentale symptomen van PTSS kunnen complex en diepgaand zijn. Deze kunnen onder meer bestaan uit:

 1. Herbeleving: Personen met PTSS kunnen traumatische gebeurtenissen herbeleven door middel van ongewenste en opdringerige herinneringen, nachtmerries of flashbacks.
 2. Vermijdingsgedrag: Personen met PTSS kunnen pogingen doen om gedachten, gevoelens of gesprekken over de traumatische gebeurtenis te vermijden, evenals situaties die herinneringen aan de gebeurtenis kunnen oproepen.
 3. Negatieve veranderingen in denken en stemming: Dit kan zich uiten als negatieve gedachten over zichzelf of anderen, gevoelens van hopeloosheid of schuldgevoelens, en een verminderd vermogen om positieve emoties te ervaren.
 4. Verhoogde opwinding en reactiviteit: Dit kan zich manifesteren als prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, roekeloos of zelfdestructief gedrag, hypervigilantie, overmatige schrikreacties, concentratieproblemen en slaapproblemen.

Lichamelijke klachten

Hoewel PTSS voornamelijk wordt gekenmerkt door psychologische symptomen, kunnen er ook fysieke symptomen optreden. Deze omvatten:

 1. Vermoeidheid: Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij PTSS. Het kan worden veroorzaakt door de emotionele belasting van de stoornis, maar ook door slaapstoornissen die vaak samengaan met PTSS.
 2. Hoofdpijn en andere pijnklachten: Chronische pijn, waaronder hoofdpijn, rugpijn en spierpijn, kan ook voorkomen bij PTSS.
 3. Maag- en darmklachten: Stress en angst, die vaak voorkomen bij PTSS, kunnen leiden tot symptomen zoals misselijkheid, diarree, constipatie en andere maag-darmklachten.
 4. Hartkloppingen: Personen met PTSS kunnen een verhoogde hartslag ervaren, vooral tijdens angst- of paniekaanvallen.

Als u brandweer bent en symptomen van PTSS ervaart, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Bij Dolderman Letselschade Advocaten kunnen we u helpen met het juridische aspect van uw situatie, terwijl we u in contact brengen met de juiste medische professionals voor uw gezondheidsbehoeften. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis en vertrouwelijk gesprek.

Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt bent?

Bij Dolderman Letselschade Advocaten begrijpen we de ernst van PTSS en de impact die het kan hebben op het leven en de carrière van een brandweerman. We zijn er om personeel van de brandweer met PTSS te helpen bij het verkrijgen van een rechtvaardige schadevergoeding.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft en de compensatie ontvangt waar u recht op heeft. We bieden professionele juridische ondersteuning en begeleiding aan brandweermannen en -vrouwen die arbeidsongeschikt zijn geraakt als gevolg van PTSS. Van het eerste advies tot het verzamelen van bewijs, het aansprakelijk stellen van de werkgever, het onderzoek naar de schade, het onderhandelen met de werkgever en het voeren van gerechtelijke procedures. Het hele proces nemen we uit handen.

Als u arbeidsongeschikt bent geraakt door PTSS, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Deze compensatie kan helpen om medische kosten, verlies van inkomen en andere kosten die voortvloeien uit uw arbeidsongeschiktheid te dekken.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten zullen we samenwerken met medische experts om uw zaak te onderzoeken en uw klachten te beoordelen. We zullen u ook begeleiden bij het verzamelen van het benodigde bewijs om uw claim te ondersteunen, zoals medische rapporten en bewijs van de impact van PTSS op uw vermogen om te werken.

Ons team van ervaren advocaten staat klaar om u te helpen bij elke stap van het proces, van het indienen van uw claim tot het onderhandelen over een eerlijke en rechtvaardige schadevergoeding. Neem vandaag nog contact met ons op voor een eerste, gratis advies.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

Ons team van gespecialiseerde advocaten en juristen kan u helpen bij:

Claimen van schade door PTSS opgelopen door of tijdens uw werkzaamheden bij de defensie.

Claimen van schade door beroepsziekten.

Claimen van schade door dienstongevallen.

Claimen van schade door beroepsincidenten.

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

F.A.Q.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten (DLSA) begrijpen we dat posttraumatische stressstoornis (PTSS) een ernstige en ingrijpende aandoening kan zijn, vooral voor mensen die werkzaam zijn als brandweerlieden. Als u PTSS heeft opgelopen als gevolg van uw werkzaamheden als brandweer, wilt u wellicht weten of u recht heeft op schadevergoeding. In dit artikel leggen we uit wat PTSS inhoudt, hoe het verband houdt met uw werk als brandweerman of -vrouw, en of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Wat is PTSS?

PTSS is een psychische aandoening die optreedt als gevolg van het ervaren of getuige zijn van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Als brandweerlieden worden blootgesteld aan situaties met ernstig gevaar, rampen, geweld of andere traumatische gebeurtenissen, kan dit leiden tot het ontwikkelen van PTSS. Symptomen van PTSS kunnen variëren, maar kunnen onder meer flashbacks, nachtmerries, vermijding, angstgevoelens, stemmingswisselingen en slaapproblemen omvatten.

Verband tussen PTSS en werk als brandweerman/-vrouw

Brandweerlieden hebben een veeleisende en uitdagende baan die hen blootstelt aan verschillende traumatische gebeurtenissen. Het kan gaan om het redden van mensen uit brandende gebouwen, het omgaan met ernstige ongevallen of het verlenen van hulp bij natuurrampen. Deze ervaringen kunnen een grote psychologische impact hebben en het risico op het ontwikkelen van PTSS verhogen. Het is belangrijk om te begrijpen dat PTSS niet alleen het gevolg kan zijn van fysieke verwondingen, maar ook van de emotionele en mentale belasting die gepaard gaat met het werk als brandweerman/-vrouw.

Recht op schadevergoeding

Of u recht heeft op schadevergoeding voor PTSS als brandweerman/-vrouw hangt af van verschillende factoren. Het Nederlandse rechtssysteem erkent dat werkgevers een zorgplicht hebben om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Als uw werkgever niet heeft voldaan aan deze zorgplicht, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om traumatische gebeurtenissen te voorkomen of door onvoldoende nazorg te bieden, kan dit mogelijk leiden tot aansprakelijkheid.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elk geval individueel beoordeeld moet worden. Het bewijzen van de relatie tussen uw PTSS en uw werk als brandweerman/-vrouw kan een complex proces zijn. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij gespecialiseerde letselschadeadvocaten, zoals DLSA. Onze ervaren advocaten kunnen uw zaak onderzoeken, de aansprakelijkheid beoordelen en u helpen bij het indienen van een schadeclaim om de vergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een serieuze aandoening die enorme impact heeft op iemands leven. Het kan voortvloeien uit verschillende traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld bij de brandweer, waar het personeel vaak blootgesteld wordt aan stressvolle en potentieel traumatische situaties.

PTSS en smartengeld

Smartengeld is een vorm van financiële compensatie die bedoeld is om niet-materiële schade te dekken, zoals pijn en lijden, verlies van levensvreugde of verminderde levenskwaliteit. Bij PTSS kan dit betrekking hebben op emotioneel leed, angsten, slaapproblemen, herbelevingen en de invloed die deze aandoening heeft op het dagelijks leven.

Het bedrag van het smartengeld is afhankelijk van diverse factoren en wordt per individueel geval bepaald. Deze factoren kunnen onder andere de ernst van de PTSS, de duur van het lijden, de invloed op het dagelijks leven en de leeftijd van het slachtoffer omvatten.

Bepaling van de hoogte van smartengeld

Er zijn geen vaste tarieven voor smartengeld bij PTSS. Elk geval is uniek en wordt daarom individueel beoordeeld. Advocaten, rechters en verzekeraars gebruiken wel vaak de ANWB Smartengeldgids als referentie. Deze gids bevat samenvattingen van uitspraken van rechters in eerdere zaken over letselschade, en kan helpen bij het bepalen van een passend bedrag voor smartengeld.

Hoewel het belangrijk is om te weten dat elke zaak uniek is en dat de daadwerkelijke compensatie kan variëren, liggen de bedragen in eerdere PTSS-zaken doorgaans tussen de €25.000 en €75.000.

Inroepen van juridische hulp

De weg naar het verkrijgen van smartengeld kan complex zijn. Het is daarom essentieel om juridische hulp in te schakelen van professionals met kennis van zaken op dit gebied. De specialisten van Dolderman Letselschade Advocaten hebben ruime ervaring met PTSS-zaken en zijn toegewijd aan het verkrijgen van de best mogelijke uitkomst voor hun cliënten. Ze zullen u door het hele proces leiden en voor uw rechten vechten.

De restschade regeling is een vorm van compensatie voor brandweerlieden die blijvende letselschade hebben opgelopen als gevolg van PTSS door hun werk. Deze regeling is bedoeld om de financiële en emotionele last te verlichten die gepaard gaat met het leven met deze aandoening.

Een belangrijk kenmerk van de restschade regeling is dat deze niet alleen de directe gevolgen van PTSS dekt, maar ook de “restschade”. Restschade verwijst naar de langdurige of permanente gevolgen van de aandoening die een persoon blijft ervaren, zelfs na medische behandeling.

Restschade kan onder meer bestaan uit:

 1. Medische kosten: Dit omvat de kosten van toekomstige behandelingen, medicijnen en therapieën die nodig zijn om de symptomen van PTSS te beheersen.
 2. Verlies van inkomen: Als de brandweerman of -vrouw door PTSS niet meer in staat is te werken of een lagere functie moet vervullen, kan de regeling een compensatie bieden voor het verlies van inkomen.
 3. Niet-economische schade: Dit omvat immateriële schade zoals pijn en lijden, verlies van levensvreugde en andere emotionele trauma’s.

Hoe de Restschade Regeling Werkt

Om in aanmerking te komen voor de restschade regeling, moet een brandweerman of -vrouw aantonen dat hij of zij PTSS heeft opgelopen als gevolg van zijn of haar werk. Dit omvat het leveren van medisch bewijs van de diagnose PTSS, evenals documentatie van de gebeurtenissen op het werk die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de aandoening.

Vervolgens zal een onafhankelijke medische beoordeling worden uitgevoerd om de mate van restschade te bepalen. Deze beoordeling zal ook rekening houden met de mate waarin de restschade invloed heeft op het dagelijks leven van de brandweerman of -vrouw.

Op basis van deze beoordeling wordt een schadevergoeding toegekend. Het is belangrijk om te vermelden dat de restschade regeling alleen van toepassing is op brandweerlieden die na 1 januari 2014 PTSS hebben opgelopen als gevolg van hun werk.

Bij Dolderman Letselschade Advocaten begrijpen we de complexiteit en de gevoeligheid van deze zaken. We hebben een team van ervaren letselschade advocaten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van brandweerlieden met PTSS door het proces van het aanvragen van de restschade regeling. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ontslag na PTSS-diagnose

Het is belangrijk te beseffen dat PTSS een erkende ziekte is en dat ontslag na diagnose mogelijk in strijd is met de wet. Werkgevers hebben een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers, ook wat betreft geestelijke gezondheid. Dit betekent dat ze maatregelen moeten treffen om werknemers te ondersteunen die met dergelijke problemen kampen.

Wat kan ik doen bij ontslag na een PTSS-diagnose?

1. Juridisch advies inwinnen: Het is cruciaal om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Een ervaren advocaat kan uw situatie beoordelen en u adviseren over de beste manier van handelen.

2. Bewijs verzamelen: Verzamel alle relevante documentatie, zoals medische dossiers en communicatie met uw werkgever over uw diagnose en de gevolgen daarvan.

3. Bezwaar maken tegen uw ontslag: Het kan nodig zijn om bezwaar te maken tegen uw ontslag bij uw werkgever of bij de relevante instanties.

4. Een rechtszaak aanspannen: Als het nodig is, kan uw advocaat een rechtszaak aanspannen tegen uw werkgever om uw rechten te beschermen.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Als uw ontslag in strijd blijkt te zijn met de wet, kunt u mogelijk recht hebben op schadevergoeding. Dit kan verloren loon, medische kosten, reiskosten, pijn en lijden, en kosten voor rechtsbijstand omvatten.

Het is essentieel om juridische bijstand te zoeken om uw mogelijkheden te onderzoeken en ervoor te zorgen dat u de best mogelijke uitkomst krijgt.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychische aandoening die kan optreden na blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, zoals ernstige ongevallen, geweld of rampen. De brandweer, vaak geconfronteerd met dergelijke gebeurtenissen, heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS. Kan deze stoornis erger worden? Het antwoord is ja, zonder juiste hulp en behandeling kan PTSS verergeren en een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van het leven.

Het Verloop van PTSS

PTSS kan soms na een tijdje verbeteren, maar in veel gevallen, zonder passende behandeling, kunnen de symptomen verergeren. Factoren zoals voortdurende stress, nieuwe traumatische ervaringen, of het gebrek aan een ondersteunend sociaal netwerk kunnen bijdragen aan de progressie van de aandoening.

 • Chronische PTSS: Sommige mensen ervaren symptomen die maanden of zelfs jaren duren. Deze vorm van PTSS, bekend als chronische PTSS, kan perioden van verbetering hebben gevolgd door verergering.
 • Complexe PTSS: Deze variant van de aandoening kan zich ontwikkelen bij mensen die herhaaldelijk zijn blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen over een lange periode, zoals bij brandweerlieden.

Impact op het Leven van Brandweerlieden

Een verergerende PTSS kan invloed hebben op vele aspecten van het leven van een brandweerman:

 • Werkprestaties: Concentratieproblemen, slaapstoornissen en emotionele instabiliteit kunnen de werkprestaties verminderen.
 • Geestelijke gezondheid: Depressie, angst en suïcidale gedachten kunnen zich ontwikkelen.
 • Persoonlijke relaties: Het kan moeilijk zijn om gezonde relaties te onderhouden als gevolg van emotionele onthechting en andere PTSS-symptomen.
  Recht op Vergoeding

Als uw PTSS het gevolg is van uw werk bij de brandweer, kunt u mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het ondersteunen van brandweerlieden die lijden aan PTSS. Wij zullen u helpen om de nodige medische en juridische stappen te nemen om uw recht op een schadevergoeding te waarborgen.

Zorg dat u niet alleen blijft met uw klachten. Neem contact op met ons deskundige team voor een vrijblijvend gesprek en laat ons u begeleiden op de weg naar herstel.

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Elise van Hulten

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Tom Eskes

Specialist Letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben.